Naplánuj si budúcnosť, ktorá ti sedí

Plánovanie životnej dráhy a vytvorenie vlastného kariérneho plánu vyžaduje dávku odvahy. Často nám však chýba nielen čas, ale aj nástroje na to, aby sme si vedeli položiť skutočne dôležité otázky. Rázne a múdre rozhodnutia urobíme len vtedy, keď dobre poznáme svoju osobnosť, hodnoty a postoje.

Navigácia pre výber povolania ponúka rad účinných nástrojov, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť, čo skutočne chceš a čo sa ti hodí. Tento program spája moderné poznatky neurológie, pozitívnej psychológie a výskumu motivácie v efektívny nástroj na zaujatie osobného stanoviska.

PRE KOHO JE TENTO PROGRAM VHODNÝ?

questionmark logo whiteNie si celkom spokojný s tvojou aktuálnou pracovnou situáciou alebo premýšľaš o novej pracovnej oblasti? Chcel by si sa osobnostne ďalej rozvinúť, vedieť, k čomu inklinuješ, aké sú tvoje hodnoty a silné stránky a akým smerom by sa mali zmysluplne poberať tvoje ďalšie kroky?

ČO PONÚKAME?

questionmark logo whiteWORKNAVIGATOR je interaktívnou platformou , ktorá ťa podporí v rozvoji ČINNOSTÍ, ktoré rád vykonávaš, dôležitých HODNÔT a osobnostných KVALÍT. Čaká na teba jasná štruktúra cvičení, testov a reflexívnych úloh, ktoré ťa budú motivovať, aby si porozmýšľal o svojom stanovisku, prijal rozhodnutia a dokázal opísať nové cesty, ktoré sa skutočne hodia k tvojmu charakteru a tvojim požiadavkám.

ČO ŤA ČAKÁ?

questionmark logo whiteČaká ťa intenzívna analýza samého seba. WORKNAVIGATOR nie je testom pre výber povolania, pri ktorom už po pár otázkach dostaneš informáciu o dokonale vhodnom povolaní. Tento program ťa bude dôsledne vnímať vo všetkých tvojich parciálnych aspektoch. Obraz, ktorý dostaneš po konfrontácii s testami a cvičeniami, si možno ľahko osvojiť, čo ti umožní prijať jasné a rázne rozhodnutia. Každým krokom, každým rozhodnutím, ktoré na základe týchto poznatkov spravíš, zvýšiš kvalitu svojho života. V prípade záujmu môžeš výsledky konzultovať s odborníkom, ktorý je vyškolený v spôsoboch navigácie vo výbere povolania.
Thomas Diener - photo

Thomas Diener

Za obsah tejto platformy je zodpovedný Thomas Diener. Je koučom, supervízorom a kariérnym poradcom s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v sprevádzaní ľudí a organizácií pri procese zmeny. Pre vlastné nájdenie cieľa špeciálne rozvinul viaceré metódy pracovného a životného smerovania, ktoré už viac ako 10 rokov vyučuje na vysokých školách v rôznych krajinách. Teoretickým základom jeho práce je psychodráma a procesovo orientovaná psychológia podľa Dr. Arnolda Mindella. Podobnosti nájdeme aj s Zürcher Ressourcen Modell (edukačný tréning sebaanalýzy) a s teóriou U od Clausa Otta Scharmera.

Publikácie:

2010 “Berufs- und Lebensnavigation – Individuelle Zugänge zur Arbeitswelt” v zborníku „Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsberatung: Neue Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis“, vydavateľstvo Bertelsmann

2016 Thomas Diener: Tu, was du wirklich, wirklich willst – Die Alchemie der Berufsnavigation. Verlag tredition

2016 Thomas Diener: Tu, was du wirklich, wirklich willst – Der Lifedesign – Workshop zur Berufsnavigation. Verlag tredition

PROGRAMY

BRONZOVÝ

Nastupujem

€ 49

Budeš mať prístup k platforme na jeden mesiac. Malo by to stačiť na online preštudovanie programu. Výsledky si môžeš stiahnuť v PDF formáte. Predĺženie tohto predplatného nie je možné.

KÚPIŤ

STRIEBORNÝ

Chcel by som to skutočne vedieť 

€ 69

Budeš mať prístup k platforme na tri mesiace. Budeš mať viac času na podrobné preštudovanie programu. Predplatné sa dá predĺžiť a na želanie zostanú tvoje údaje k dispozícií aj po uplynutí doby. Výsledky si môžeš stiahnuť v PDF formáte alebo ako plagát vo formáte A2. Dodatočne dostaneš aj audio súbor „Jeden deň v budúcnosti“ a príručku pre fázu realizácie zmeny.

KÚPIŤ

ZLATÝ

S podporou, prosím

€ 149

Tento balíček zahŕňa to, čo Strieborný, ale dostaneš navyše aj emailovú podporu a 30 minútový rozhovor s licencovaným koučom pre výber povolania, ktorý vyhodnotí tvoje výsledky.

KÚPIŤ

KROKY PROGRAMU

1 Tvoj motivačný obraz

V prvom kroku sa zameriaš na – možno ešte nie pevne stanovený – smer, ktorým by si sa chcel uberať. Vyberieš si preto motivačný obraz, ktorý ti dodáva silu a podporí ťa na tvojej ďalšej ceste.

2 Rodinné okolnosti

Všetci disponujeme obrazmi a emóciami so zreteľom na svet práce. Tie sú čiastočne ovplyvňované rodinnými okolnosťami. Z toho dôvodu má zmysel pozrieť sa aspoň raz nato, ktoré z našich zdedených postojov a názorov majú v tomto momente ešte zmysel.

3 Na stope tvojmu zámeru

Zistíš, ktoré hodnoty a predstavy ťa riadia pri rozhodnutiach o tvojej životnej dráhe. Tak ako možno z pozorovania ťahov na šachovej doske zistiť, podľa akých pravidiel sa hrá, môžeme prísť na stopu svojmu zámeru tak, že tieto „hráčske ťahy“ nášho života podrobíme dôkladnej skúške.

4 Preferované činnosti

Prostredníctvom asociatívneho postupu zistíš viac o činnostiach a skupinách aktivít, ktoré ťa skutočne bavia.

5 Pýtaj si spätnú väzbu

Naši blízki majú o nás vytvorený obraz. Môžu nám sprostredkovať impulzy, čím doplnia našu sebareflexiu.

6 Pracovné svety

Popri aktivitách a hodnotách existujú pracovné svety, v ktorých sa jednoducho cítiš dobre. Sú dôležitou súčasťou tvojej pracovnej spokojnosti. Práve tu zistíš, v akých pracovných svetoch sa cítiš dobre.

7 Hodnoty

Test ti pomôže odhaliť, ktoré hodnoty ťa strednodobo a dlhodobo motivujú na tvojej pracovnej dráhe.

8 Jadro tvojho bytia

Zistíš, aké kvality stoja za tvojimi najkrajšími spomienkami, projektmi a snami. Vytvorí sa tak základná sieť motívov, ktoré dávajú tvojmu životu elán a hĺbku.

Cesta do budúcnosti (predplatený Strieborný a Zlatý balíček)

So všetkými doterajšími poznatkami z práce a z platformy sa vydáš na cestu do zmysluplnej a podnetnej pracovnej budúcnosti. Prídeš tam s viac alebo menej konkrétnymi obrazmi z doterajšej práce.

10 Konkrétna pomoc pri zmene (predplatený Strieborný a Zlatý balíček)

V ideálnom prípade máš teraz jasný obraz o tom, kam chceš smerovať. Čo teraz potrebuješ, sú stratégie, ktoré ti pomôžu dosiahnuť tvoj cieľ. Ako pomôcku budeš mať PDF príručku.

11 Osobný Coaching (predplatený Zlatý balíček)

Súkromný tréning so skúseným odborníkom môže pomôcť odstrániť vznikajúce prekážky a ponúknuť nový uhol pohľadu. Prvých 30 minút je zahrnutých v predplatenom zlatom balíčku. Získavaš tak možnosť hlbšie nazrieť do svojich výsledkov a poznatkov spolu s vyškoleným kariérnym koučom.

Referencie