Vitajte !

Teší nás, že si sa rozhodol vydať sa na dobrodružstvo „stanoviť si svoje pracovné umiestnenie“.

Uvádzame zopár tipov a poznámok:

Dopraj si čas na seba

Čaká na teba veľa materiálu. Niektoré cvičenia vyžadujú trochu trpezlivosti. Kariérne a osobné rozhodnutia, ktoré sa týkajú tvojej životnej dráhy, sú predsa dosť dôležité. Nemal by si sa nimi zaoberať v napätej situácii len preto, aby si čo najrýchlejšie dospel k „nejakému cieľu“. Dopraj si čas! Má zmysel, aby si si v najbližších týždňoch vyhradil na túto úlohu pár hodín a zariadil si to tak, aby si tento čas strávil nerušene a v čo najpríjemnejšom prostredí.

Plánuj dopredu

V programe sú dve cvičenia (krok tri „Na stope svojmu zámeru“ a krok päť „Pýtaj sa na spätnú väzbu“, do ktorých pri určení svojho pracovného umiestnenia zahrnieš v ideálnom prípade aj iných ľudí. Pri kroku tri budeš potrebovať osobu, ktorá ťa nepozná veľmi dobre alebo ktorá sa ti môže prinajmenšom nezaujato priblížiť. Táto osoba bude s tebou robiť interview. Otázky nájdeš v platforme ako súbor PDF. Interview môže zabrať dve až tri hodiny. V kroku päť budeš robiť krátke interview s dvoma až piatimi osobami (kamarátmi/kamarátkami, kolegami/kolegyňami), aby si získal spätnú väzbu. Tieto stretnutia budú trvať približne pätnásť minút. Keďže všetci máme svoje povinnosti, bolo by dobré požiadať týchto ľudí vopred o vyhradenie si času na túto úlohu.

Užívaj si tento proces

Všetky tvoje informácie budú v systéme uložené a pripravené pri tvojom ďalšom sedení.Výsledky každého kroku možno vytlačiť. Vracaj sa pravidelne k výsledkom už vykonaných úloh a teš sa z pozorovania toho, ako sa z jednotlivých výsledkov pomaly stáva ucelený obraz. Najlepšie urobíš, ak tieto výsledky zavesíš na miesto, okolo ktorého každý deň chodíš. Kedykoľvek sa tak môžeš vrátiť k už vykonaným úlohám. Vo svetle nových poznatkov možno posúdiš jednotlivé aspekty úplne inak. Neskladáš žiadnu skúšku, pracuješ určitým spôsobom na súhrne získaných informácií, ktorý ti má na konci dať zhodný a čo najúprimnejší obraz tvojich hodnôt, sklonov a kvalít.

Želáme ti intenzívnu, hodnotnú a plodnú prácu s naším programom.