• Vstupný test

    Nasledujúci dotazník ti pomôže odhadnúť tvoju potrebu pre kariérnu zmenu a taktiež ti pomôže zistiť, v čom máš pridať, aby si si vytvoril krajšiu kariérnu budúcnosť.

    Zodpovedz nasledujúcich 16 otázok čo najpravdivejšie.